Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. infpormuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, iż wszystkie postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego  (przetargi), prowadzone przez tut . Spółkę będą realizowane za pomocą niżej wskazanej platformy

https://platformazakupowa.pl/pn/gkbiecz