Zmiany do ogłoszenia nr 584972-N-2020

Dokumenty do pobrania: zmiana treści SIWZ,  Zał. 5 Formularz cenowy – po zmianie

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 584972-N-2020 z dnia 2020-09-14 r.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Zakup piasku, żwiru, kamienia i kruszywa oraz materiałów do budowy drogi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie nr 584972SIWZ PN2 2020Zał. 5 Formularz cenowy

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:  PN/1/2020

Biecz, dn. 18.05.2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Bieczu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rynek 18  38-340 Biecz

NIP  738214497       REGON 122741503

Zawiadomienie o wyborze oferty - pakiet nr 2, 3, 4, 5, 6

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów na zadanie ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 odc. 130 w m. Racławice polegająca na budowie chodnika”.

 

Dokumenty do pobrania: zawiadomienie o wyborze PN1 2020

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:  PN/1/2020

 

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP w zakresie postępowania pn.:

Dostawa materiałów na zadanie ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 odc. 130 w m. Racławice polegająca na budowie chodnika”

dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w  Bieczu Sp. z o.o. ul. Rynek 18, 38-340 Biecz 

 

 

Dokumenty do pobrania: oświadczenie o grupie kap PN 1 materiały2020informacja materiały PN12020

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ogłoszenie nr 534492-N-2020 z dnia 2020-04-27 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa materiałów na zadanie ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 odc. 130 w m. Racławice polegająca na budowie chodnika.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie nr 534492SIWZ dostawa materiałów drogowych 2020Zał nr 5 Formularz cenowy-Racławice

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Nr sprawy :  PN/2/2019                                                                                                                                                                                         Biecz, dn. 2019-11-27

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2019r. poz. 1843), informuję o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  „Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

Dokumenty do pobrania: zawiadomienie o wyborze PN 2 2019

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:  PN/2/2019

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP w zakresie postępowania pn.:
Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.
oraz
OŚWIADCZENIE
w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej*

Dokumenty do pobrania: 2019-11-13-14-19-55-01oświadczenie o grupie kap2019

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 617851-N-2019 z dnia 2019-11-05 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

„Zakup paliw do samochodów służbowych

dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie nr 617851 ,  SIWZ paliwo 2019

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:  PN/1/2019

Biecz dnia 10.07.2019r

 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

Dokumenty do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nr sprawy:  PN/1/2019

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP w zakresie postępowania pn.:
Zakup piasku, żwiru, kamienia i kruszywa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.
oraz
OŚWIADCZENIE
w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej*

Dokumenty do pobrania: informacja kruszywo 2019 , oświadczenie o grupie kap PN 1 kruszywo2019

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie nr 562185-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Zakup piasku, żwiru, kamienia i kruszywa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie nr 562185 , SIWZ kruszywo2019

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:  PN/4/2018

Biecz dnia 19.11.2018r

 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

 

Dokumenty do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy:  PN/4/2018

Informacja  dotycząca:

 „Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

 

Dokumenty do Pobrania : informacja paliwo , oświadczenie o grupie kapitałowej paliwo 2018

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

znak sprawy: PN/4/2018                                                                   

 Biecz, dnia 06.11.2018 r.

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dokumenty do Pobrania: Zmiana SIWZ

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie nr 500265539-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.

 Biecz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 641787-N-2018

Data: 29/10/2018

Dokumenty do Pobrania: Ogłoszenie nr 500265539 zmiana ogłoszenia

 

__________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie do SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

“Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

 

Dokumenty do Pobrania:  wyjaśnienie SIWZ

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie nr 641787-N-2018 z dnia 2018-10-29 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Zakup paliw do samochodów służbowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Dokumenty do Pobrania: Ogłoszenie nr 641787 ,  SIWZ paliwo 2018

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Biecz 07.08.2018r

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

dotyczy zamówienia: zakup betonu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o. o.

ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

NIP – 7382144976

REGON – 122741503

KRS – 0000448829

Pobierz Dokument: Zapytanie ofertowe

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Biecz, dn. 2018-07-19

Nr sprawy :  PN/3/2018

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2075r. poz. 1579  z późn. zmianami) informuję o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę kostki brukowej, produktów betonowych oraz materiałów budowlanych dla  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.

Pobierz Dokument: zawiadomienie o wyborze PN 3 2018-1

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: PN/3/2018

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 w zakresie postępowania pn.:

“Dostawa kostki brukowej,  produktów betonowych oraz materiałów budowlanych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.”

Pobierz Dokumenty:  PN3 2018oświadczenie o grupie kap. PN 3 2018

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 583957-N-2018 z dnia 2018-07-05 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa kostki brukowej, produktów betonowych oraz materiałów budowlanych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Pobierz Dokumenty : Ogłoszenie nr 583957SIWZ materiały budowlane PN 3 2018zał. nr 2 formularz cenowy do PN

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Nr sprawy: PN/2/2018

Informacja na podstawie art. 85 ust 5 w zakresie postępowania pn.:

Pobierz dokument: INFORMACJA

OŚWIADCZENIE

w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych

o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej*

Pobierz Dokument : oświadczenie o grupie kapitałowej

 

 

 

Ogłoszenie nr 574423-N-2018 z dnia 2018-06-19 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Zakup piasku, żwiru, kamienia i kruszywa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Pobierz Dokumenty: Ogłoszenie nr 574423-1SIWZ kruszywo2018

 

Nr sprawy :  PN/2/2018                                                                       Biecz, dn. 2018-07-06

Zawiadomienie o wyborze oferty

Pobierz Dokument: zawiadomienie o wyborze kruszywo2018