Cmentarz
Dostawa Wody
Odbiór Odpadów 
Parking
Szalety Miejskie
Usługi Asenizacyjne
Odprowadzanie Ścieków
Zakład Remontowo Budowlany