Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o. działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym wspólnikiem spółki jest Gmina Biecz posiadająca 100% udziałów.

Zgromadzenie Wspólników Spółki stanowi Burmistrz Biecza. Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd, nad którym nadzór sprawuje trzyosobowa Rada Nadzorcza.

 

Aktualna Struktura organizacyjna Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospoadrki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o. dostępna w regulaminie organizacyjnym schemat organizacyny