Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Bieczu Sp. z o.o. zlokalizowane jest w budynku przy ulicy Załawie 5

nr tel; 13 4471 040

Wyświetl większą mapę

Czynne w godzinach 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Tutaj można:

-        podpisać umowę na podłączenie dostawę wody,

-        podpisać umowę na podłączenie kanalizacji,

-        podpisać umowę na odprowadzanie ścieków,

-        dokonać aktualizacji danych w umowach,

-        zgłosić awarię,

-        dopełnić formalności pogrzebowych,

-        dokonać rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym,

 


Uwaga!

Od Dnia 22.06.2015r.

KASA MPGK Sp.z o.o. Przeniesiona jest do budynku Ratusza gdzie można opłacić rachunki za wywóz odpadów, kanalizację, wodę, usługi asenizacyjne itp.,

pok. nr 2 (kasa urzędu)

CZYNNA :

poniedziałek – piątek 7:15 – 14:30

Informujemy jednocześnie że wpłat można dokonywac również na konto bankowe Spółki o numerze 63 8627 0001 2002 3000 1108 0001 prowadazone w BS Biecz.

 

W sprawach wydawania warunków przyłączenia się do sieci wod-kan, zapraszamy do naszego biura przy ul.Załawie 5.

Wyświetl większą mapę

 

Sprawy które można załatwić telefonicznie:

Zamawianie pojazdu asenizacyjnego:                                                                         134471040

Zgłaszanie awarii wod-kan (24h/d):                                                                              605103860

Składowisko odpadów                                                                                                  134433297