Cmentarz w Bieczu.

- Cmentarz Komunalny w Bieczu zlokalizowany jest przy ul. Harta, z możliwością dojazdu od ulicy Bochniewicza, lub ul. Grunwaldziej.

- Cmentarz Komunalny w Binarowej, zlokalizowany jest w centrum wsi, obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

- Cmentarz Komunalny w Rożnowicach, zlokalizowany jest obok skrzyżowania dróg Sitnica-Gromnik-Biecz.

 

 

 

 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o. administruje cmentarzami.

Dbamy o ład i porządek na ich terenach oraz traktach komunikacyjnych. W naszym Biurze Obsługi Klienta można dokonać formalności pogrzebowych oraz płatności za usługi.

MPGK Biecz Sp. z o.o.  w ramach usług świadczonych odpłatnie wykonuje:

-        usługi pogrzebowe (kopanie grobów, murowanie komór grobowych oraz asysta przy pogrzebach),

-        czynności porządkowe ( pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości, konserwacja urządzeń cmentarnych),

-        czynności administracyjne (nadzór sanitarny i porządkowy, prowadzenie ksiąg cmentarnych, udostępnianie infrastruktury cmentarza).

 

Formalności pogrzebowych należy dokonać w Biurze Obsługi Klienta Spółki przy ul. Załawie 5 w Bieczu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 nr tel. -  013 4471040

Zgłoszenia przyjmuje również:

- Marek Marmuźniak  tel. 502 506 421 – Cmentarz w Bieczu

 

Stawki opłat pobieranych na cmentarzu definiują:

1. Uchwała Rady Miejskiej w Bieczu

2. Cennnik usług cmentarnych MPGK Biecz Sp. z  o.o.

Pobierz dokumenty : Uchwała oraz Cennik

 

 

Ważne!

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Z kolei po upływie tego okresu ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalsze 20 lat i może być ponownie odnowione. W praktyce oznacza to że aby uniknąć ponownego wykorzystania miejsca grobowego do pochówku, niezbędne jest zastrzeżenie praw do niego poprzez dokonanie opłaty za tzw. „dalsze użytkowanie grobowca po 20 latach„ administratorowi cmentarza (MPGK Biecz Sp. z o.o.).