Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o. zajmuje się zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy Biecz. Z wodociągu administrowanego przez MPGK korzystają mieszkańcy Biecza oraz sołectwa Libusza.

 

 

 

 

 

 

 

Dostarczana przez nas woda spełnia wszystkie normy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Potwierdzeniem tego są załączone poniżej wyniki badań:

-        okresowe badania przeprowadzone na zlecenie MPGK poprzez akredytowane laboratorium,

-        kontrolne badania przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W przypadku wystąpienia awarii lub problemów z dostawa wody prosimy o telefoniczny kontakt z :

Dyżurny technik -  605 103 860 

Kierownik wodociągów – 665 101 126 (dni robocze w godzinach od 7 – 15)

 Dodatkowo dla Państwa uruchomiliśmy telefon alarmowy pod który można zgłaszać awarię przez całą dobę, 7 dni w tygodniu:

tel; 13 447 11-98 

 

Dnia 21.05.2018r :

Decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Taryfy Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Biecz na okres 3 lat:

Do pobrania : Decyzja

 

 

 

 

 

Aktualne badania wody :

11.12.2019 Apteka Rynek 15 Biecz,   11.12.2019 Kolonia Dolna 6 Libusza,   11.12.2019 Kolonia Dolna 19 Libusza,

11.12.2019 SUW Libusza,   11.12.2019 Wapniska Biecz,   11.12.2019 Załawie 5 soc Biecz,

11.12.2019 Załawie 5 żelazo, mangan Biecz,   11.12.2919 Eskulap Tysiąclecia 3 Biecz,   Biecz – Załwie 9 analiza po zmętnieniu wody w wyniku awarii w dniu 28.11.2019 r na ul. Fuska (Hażbud)

Biecz -analiza kontrolna po wymianie odcinka wodociągu na ul. Tumidajskiego

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________