Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o. zajmuje się zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy Biecz. Z wodociągu administrowanego przez MPGK korzystają mieszkańcy Biecza oraz sołectwa Libusza.

 

 

 

 

 

 

 

Dostarczana przez nas woda spełnia wszystkie normy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Potwierdzeniem tego są załączone poniżej wyniki badań:

-        okresowe badania przeprowadzone na zlecenie MPGK poprzez akredytowane laboratorium,

-        kontrolne badania przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

W przypadku wystąpienia awarii lub problemów z dostawa wody prosimy o telefoniczny kontakt z :

Dyżurny technik -  605 103 860 lub 665 601 101

Kierownik wodociągów – 665 101 126 (dni robocze w godzinach od 7 – 15)

 Dodatkowo dla Państwa uruchomiliśmy telefon alarmowy pod który można zgłaszać awarię przez całą dobę, 7 dni w tygodniu:

tel; 13 447 11-98 

 

Dnia 21.05.2018r :

Decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Taryfy Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Biecz na okres 3 lat:

Do pobrania : Decyzja

 

 

 

 

 

 

Aktualne badania wody :

2016-05-20-08-56-59-012016-05-20-09-00-47-012016-05-20-09-02-22-012016-05-20-09-03-50-01

2016-05-20-09-05-19-012016-05-20-09-08-06-012016-05-20-09-09-20-012016-05-20-09-10-47-01

2016-05-20-09-12-07-012016-05-20-09-13-59-012016-05-20-09-15-18-012016-05-20-09-16-37-01

2016-05-20-09-18-06-012016-05-20-09-19-31-012016-05-20-09-20-51-012016-05-20-09-22-20-01

2016-05-20-09-23-37-012016-05-20-09-25-12-012016-05-20-09-27-03-012016-05-20-09-29-44-01

2016-05-20-09-32-25-012016-05-20-09-34-10-012016-05-20-09-35-38-012016-05-20-09-37-23-01

 

Nowe:

Orlen 3 Orlen 2 Orlen 1

Libusza 6 siepień 2016 Libusza 5 siepirń 2016 Libusza 4 siepień 2016

Libusza 3 siepień 2016 Libusza 2 siepień 2016 Libusza 1 siepień 2016

Biecz 5 sierpień 2016 Biecz 4 sierpień 2016 Biecz 3 sierpień 2016 Biecz 2 sierpień 2016 Biecz 1 sierpień 2016

Biecz 6 sierpień 2016

 

_________________________________________________________________________________________________________________