Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zajmuje się odprowadzaniem ścieków komunalnych z terenu Gminy Biecz. Na chwilę obecną administrujemy siecią kanalizacyjną obejmującą częściowo miejscowości: Biecz, Korczyna, Binarowa, Rożnowice, Strzeszyn, Libusza, Racławice. Ścieki odprowadzane z gospodarstw domowych przyłączonych do sieci odprowadzane są do zmodernizowanej w 2011 roku oczyszczalni ścieków, gdzie następuje proces ich oczyszczania.

Aktualne taryfy znajdują się w zakładce /dostawa wody/